הפעילות מתקיימת שלוש פעמים בשבוע ותימשך ככל שיהיה בכך צורך.

ראש המועצה האזורית ניב ויזל:

"אני רוצה להודות לעובדי המועצה ככלל ולאגף הרווחה והשירותים החברתיים בפרט, על ההירתמות למען התושבים הוותיקים במועצה. הסיוע המשמעותי, נותן תקווה ומרגוע לתושבים, דבר שללא ספק יעזור להם לעבור את התקופה בשלום. תודה לכולכם".