בפרשת 'שמיני' מופיע פירוט של החיות המותרות והאסורות לבני ישראל באכילה. "דבר אל בני שיראל לאמור: זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ" (ויקרא, י"א, 2).

ברוב השנים, בשבת שאחר חג הפסח קוראים בתורה בפרשת 'שמיני', העוסקת במרביתה בהוראות על בעלי החיים המותרים ועל בעלי החיים האסורים.

אמר רבי צדוק הכהן מלובלין (ספר 'פרי צדיק', בראשית הקונטרס 'עת האוכל', בענייני האכילה), כי עניין גדול יש בסמיכות קריאת פרשת 'שמיני' לאחר חג הפסח, שכן לאחר אכילת המצה הקדושה, יכול אדם לזכות לברור ולשרש מקרבו מנהגי אכילה בלתי ראויים. הווי אומר, קדושת החג משמשת כבסיס להמשך עבודת שם גם בחיי היום יום שלאחר החג.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרף נ"ו, ניסן תשע"ב, עמ' 202.

סרטון קצר לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך