במהלך שלושת האחרונים הועברו על ידי מרצים מהרשות לביטחון קהילתי ומרצים אחרים הרצאות וסדנאות  בנושאי עישון, אחריות פלילית ומוגנות ברשת, סמים, אלכוהול, אלימות ברשת ועוד. פעילות זו הועברה לכל התיכונים  במסגרת תכנית 'משושה'. במהלך שנת הלימודים הנוכחית מתוכננים מפגשים נוספים בנושאים של בחירות מקדמות, סימולציות התמודדות בגיל ההתבגרות, דימוי עצמי, צעצועים מסוכנים, חוק הנוער ואחריות פלילית. התוכנית מיועדת לכל תיכוני המועצה ופועלת כיום בכלל שכבות הלימוד התיכוניות עם מטרה להתרחב לשכבות גיל נוספות בעתיד.  

רכזת המניעה של התוכנית האחראית על הפרויקט שירלי עציון: "פרויקט 'משושה' התחיל כפעילות מניעתית ושם התוכנית מבטא שישה תיכונים במועצה, שש הרצאות בכל תיכון ושישה חודשים בהם תתקיים הפעילות. בפועל, בכל פעם שהגיע מרצה מטעם מאתנו לבית ספר הוא ביצע 2-3 הרצאות באותו היום לשכבות שונות. כך יצא שעד כה הועברו פי שלושה הרצאות מהכמות המתוכננת".

נירה אזולאי, יועצת תיכון 'עין כרם' מספרת: "מה שיפה בפרויקט 'משושה' זה שהוא מורכב ממרצים שהם עובדי מועצה, מרצים חיצוניים ומרצים מטעם המשטרה – כולם אנשים שמחוברים לבני הנוער ולמתרחש היום בשטח. אנו מודים על כך לרשות לביטחון קהילתי בפרט ולמועצה ככלל".

מנהל הרשות לביטחון קהילתי, שניר פירו: "פרויקט משושה הופך בחודשים האחרונים למותג בששת התיכונים של המועצה. התכנית מביאה לידי ביטוי את הראיה המשותפת של התכנית, מינהל החינוך והמשטרה".