תפילת המנחה תחל בשעה 16:45, אחריה ישאו דברי תורה, תתקיים תפילת ערבית וסעודת מצווה. 

גילוי המצבה יתקיים ביום המחרת שישי, בשעה 8:30, בבוקר.   

הציבור ומוקירי זכרה מוזמנים להגיע לכבדה. יהי זכרה ברוך.