ביום רביעי (15.1) התקיים כנס בחסות מנהל החינוך של המועצה האזורית מטה יהודה שעסק במניעת אלימות ברמה קהילתית כשבמוקד הדיון עמד נושא "העומדים מן הצד" . בכנס לקחו חלק כ-150 משתתפים, וביניהם מנהלי בתי ספר, נציגי מנהל החינוך, נציגי מועצות תלמידים, מדריכי מוגנות בבתי הספר, נציגי הנהגות הורים, נציגי אגף חברה וקהילה, עובדי נוער וקהילה, חיילי פרק משימה ובניבנות גרעין. הכנס נפתח עם דברי ברכה של מר שלומי מגנזי,  מחזיק תיק החינוך, ולאחריו ניתן רקע לדברים על ידי ניב בר-גיא, ראש מנהל החינוך לגבי חשיבות העיסוק בהרחבת ארגז הכלים לתלמידים ולכל נציגי מערכות החינוך בהקשר למניעת אלימות. 

הכנס כלל הרצאה של פרופ' חיים עומר שעוסק מזה שנים בחיזוק הסמכות המורית, ההורית והרחבת הלגיטימציה של המחנך להוות גורם משפיע במניעת אלימות ובפיתוח ערכי של התלמידים בעידן מורכב זה. לאחר מכן משתתפי הכנס התחלקו לקבוצות עבודה הטרוגניות ועסקו בפיתוח דרכי פעולה קהילתיות ובתי ספריות לחיזוק המענים בכל הממדים להתערבות ומעורבות של תלמידים העדים לאלימות בסביבתם, כל זאת במטרה למנוע ולדווח בזמן אמת. במהלך האירוע עלו הצעות שונות , יצירתיות ומגוונות לדרכי פעולה, והשירות הפסיכולוגי במועצה, בהובלת אפי אלימלך, ימשיך בשיתוף מנהל החינוך לרכז את דרכי הפעולה ומימוש ההצעות שעלו בכנס. 

ניב בר גיא, ראש מינהל החינוך במועצה האזורית מטה יהודה: "אנו מודים מקרב לב לכל מי שהשתתף ותרם, ובראשם לשירות פסיכולוגי-חינוכי במנהל החינוך במטה יהודה ולאפי אלימלך, מנהלת הפרוייקט. תודה לשניר פירו מנהל התכנית לביטחון קהילתי ול-14 מדריכי המוגנות המופלאים בבתי הספר - ולכל נציגי מנהל החינוך. אנו נמשיך לפעול לטובת חיזוק המוגנות במועצה בהתאם לתוכנית הקהילתית שתבנה על ידינו מתוצרי הכנס".