בפרשה מתואר המפגש המרגש בין יעקב אבינו ובנו יוסף אחרי שנים שלא התראו ובהן חשב יעקב כי יוסף איננו. וכך זה מתואר: "ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה, וירא אליו וייפול על צוואריו ויבך על צוואריו עוד" (בראשית, מ"ו, 29).

אומר רש"י, כי באותה שעה שפגש יעקב את יוסף לאחר עשרים ושתיים שנות פרדה ויוסף נפל על צוואריו, קרא יעקב קריאת שמע.

מדוע דווקא באותה שעה קרא יעקב קריאת שמע?

המהר"ל, בספרו 'גור אריה', מסביר, כי זו דרכם של צדיקים, שבשעה שנזדמן להם מעשה שיש בו רגשות של אהבה - מיד הם משקיעים את כל אהבתם באהבת ה' יתברך. בראות יעקב את יוסף ובליבו התלקחה אהבה לבנו אהובו אשר לא ראה אותו עשרות שנים, התגבר על עצמו וכיוון את אהבתו כלפי ה' יתברך, קרא קריאת שמע והתעמק בפסוק "ואהבת את ה' אלוקיך".

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי, כרך מ', טבת תשע"א, עמ' 32.

סרטון לפרשה באדיבות פרד"ס חב"ד מאת קובי אריאלי והרב יואב אקריש

;

;