רשת המרכזים הקהילתיים והעומד בראשה סגן ומ"מ ראש העיר משה שטרית איחלו לשרית פוטוק הצלחה בתפקידה החדש, במסיבת פרידה שערכו לה צוות מרכז קהילתי לב העיר זינמן שנפרד  משרית פוטוק מנהלת תחום הלמידה שנכנסה לתפקיד החדש כמנהלת תכנית לאומית 360 המגיעה אליהם היישר משרות לא מבוטל ברשת המרכזים הקהילתיים. 
עבור הצוות, שרית היא אחת מעמודי התווך של המרכז הקהילתי. היא שירתה נאמנה את כלל הקהילות ואת קהילת הלומדים בפרט במשך חמש שנים, והעצימה כל פרויקט שנגעה בו. מעבר לתחום הלמידה אותו ניהלה, היא הייתה חלק משמעותי בצוות החשיבה המוביל את כלל אירועי המרכז הקהילתי. שרית בחרה להיפרד מהצוות ולהשאיר לכל אחד ואחת מתנה שבאמצעותה ימשיכו חברי הצוות להפיץ את אורם ואת עשייתם ברבים, והצוות בחר להעניק לה בחזרה מגוון מתנות שבאמצעותן תפקידה החדש ירגיש לה מיד כמו בבית. עדי מלכא מנהלת המרכז הקהילתי לב העיר זינמן, מודה לשרית על כל עשייתה לטובת פרויקט הלמידה בפרט ולטובת המרכז בכלל, ובעיקר מוקירה לה תודה ומעריכה את קבלת הפנים העוטפת והחיבוק החם לו זכתה עם כניסתה לתפקיד. "היותה של שרית יד ימיני בתקופה זו, הקלה מאוד על כניסתי לתפקיד. נוכחותה ועזרתה של שרית איפשרו לי ללמוד לעומק את הפרויקטים השונים ואת כל רזי המרכז הקהילתי, ועל כך אני אמשיך להודות עוד תקופה ארוכה. אני בטוחה שזו לא פרידה אלא רק שינוי זוית ראיה, ועבודתנו המשותפת תמשיך להתקיים עוד זמן רב".
גם כלל חברי הצוות איחלו לשרית הרבה הצלחה בתפקידה החדש.