הועדה העליונה לתכנון ובנייה התכנסה השבוע ובמסגרתה אושרו החלטות חשובות לגבי קביעתה של נווה שמיר כשכונה המיועדת לציבור הכללי. בין היתר, אושרו בקשות יזמי נווה שמיר להגדלת אחוזי הבנייה, דבר שיאפשר תוספת בניה לגובה. 
אישורים אלו מקדמים את השכונה כשכונה מותאמת לציבור הכללי, זאת בהמשך לבניית מוסדות חינוך ממלכתיים ומרכז קאנטרי, הצפויים לקום בנווה שמיר, כאשר בנוסף, השכונה תכלול יותר מ-153 יחי''ד המיועדים עבור מנהלת מגורים לאנשי כוחות הביטחון, בשיתוף פעולה עם ראש אכ''א, האלוף מוטי אלמוז, אשר אף ביקר בעיר וסייר בשטח המיועד. מדובר בבשורה חשובה עבור זוכי מחיר למשתכן שתקופה ארוכה ממתינים לבשורות על התקדמות הבנייה, כמו גם עבור ציבור הרוכשים בשוק הפתוח, המתעניינים בנוה שמיר, חילונים ודתיים לאומיים. 

כאמור, עוד בקדנציה הקודמת יועדה השכונה לציבור הכללי במסגרת הסכמי גג עם משרד השיכון, ומאז חילופי השלטון נעשו פעולות נוספות על מנת להבטיח את צביון השכונה, בד בבד עם התאמת שכונת רמה ד' עבור הציבור החרדי, תוך הפקת לקחים מהעבר. 

לאחרונה, במסגרת תקדימית ובשיתוף משרד השיכון ומשרד המשפטים התרחש בחודש ספטמבר האחרון הליך הצרחה, בו ניתן לזוכים חרדים במחיר למשתכן מרמה ה' להחליף את זכייתם לשכונת רמה ד' החרדית  ההולכת ונבנית, הליך המתקדם בהצלחה ובמסגרתו זוכים רבים מהמגזר החרדי העתיקו מרצונם את זכייתם לרמה ד'. לצד הדירות מהתוכנית מחיר למשתכן, בשלב ראשון משווקים לציבור הרחב כ- 1,100 יחי"ד.


ראש העיר הגב' עליזה בלוך בירכה על ההתפתחויות בוועדת תכנון ובניה ורואה במהלך התקדמות מבורכת לקראת אכלוס נוה שמיר באוכלוסייה המיועדת להתגורר בשכונה: "בית שמש היא עיר רב מגזרית המשרתת את כלל האוכלוסיות בחברה הכללית. כעת משהוסרו החסמים, הציבור הכללי נקרא לעקוב אחר הפרסומים, להתעניין וליישב את ביתם בנווה שמיר". לדבריה, במסגרת הועדה אף קודמו היתרים לרמה ד' אשר מהותם קידום בניית השכונות למגזר החרדי ."כך נראית עיר רב תרבותית בה מוצאת כל אוכלוסייה את מקומה ומרגישה שהיא חלק מהמרקם הייחודי של העיר". 

רחל, תושבת בית שמש ואם לשניים משכונת נופי אביב, מביעה שביעות רצון מההתפתחויות האחרונות: "אנחנו ועוד חברים זכינו בתוכנית למשתכן בנוה שמיר ואנחנו שמחים לראות דברים מתקדמים. עכשיו כל שנותר לנו, לקרוא לחברים שלנו מחוץ לבית שמש: בואו לגור לצידנו בשכונה יפהפייה עם איכות חיים!".