ראש העיר דר' עליזה בלוך: "מתוך מרחק הזמן מצאנו לנכון לעצור לרגע את מרוץ החיים, להתבונן לאחור, להכיר בדרך ולהוקיר את שהלכו בה ראשונים והתוו לנו את ההמשך. 
ובכך אנו מוקירים ומצדיעים לדור המייסדים של העיר ופועלים כדי להקים את מוזיאון המייסדים ולהשמיע את סיפורה של בית שמש. 

בואו ניקח כולנו חלק ונכתוב את ההיסטוריה של מייסדי העיר, את ההיסטוריה של בית שמש. 

אני קוראת לכם להעביר העתקים או חומרי מקור של צילומים ומסמכים לארכיון העירוני לצורך שימורם והצגתם במוזיאון המייסדים שצפוי לקום בבניין בית המשפט הישן.

אני מודה לצוות ההיגוי ולמשה שטרית העומד בראשו".