מאת: אתי בן עמי - סויסה

 לפני כשבועיים סיקרנו את כוונת ועד עובדי העירייה להכריז סכסוך עבודה בשל אי כיבוד הסכמי עבודה, ניוד עובדים ופגיעה בתנאי העסקת עובדים. כמו כן, קיים נתק מוחלט בין הצדדים מאחר ורה"ע מסרב לשבת עם הוועד בטענה שהוועד אמור לשבת סביב שולחן הדיונים עם מנהל משאבי אנוש כאיש המקצועי (מה שלא התקיים במהלך הקדנציה החולפת, הדיונים בנושא כ"א התקיימו מול המנכ"ל).

אתמול התקיים דיון בביה"ד האזורי לעבודה בירושלים, במעמד הצדדים. ועד עובדי העירייה ישראל פרץ, ניסים כהן ואלי פינטו, וב"כ עו"ד מור סטולר. המשיבים מטעם הנהלת העיר היו שמעון גולדברג ממונה אגף שפ"ע, שאול פוקס מנהל האגף, וב"כ עו"ד חן סומך.
הדיון התקיים בנושא מאוד ספציפי והוא העסקת קבלן פינוי אשפה בשכונת רמב"ש ג' מבלי להיוועץ עם ועד העובדים. נציין כי ועד העובדים בשנת 2012 חתם על הסכם להסדיר את נושא עובדי קבלן לשלושה סקטורים. האחד – עובדי ניקיון שהועסקו ע"י קבלן בכל המוסדות בהם הם מועסקים כעובדי עירייה. תהליך שהתבצע. השני - עבודות גינון העירייה שמתוחזקות ע"י קבלנים חיצוניים, הוכחו ע"י ועד העובדים כי אם עובדי עירייה יתחזקו את הפארקים כלכלית העירייה תרוויח מכך ותחסוך כסף. עד לכתיבת שורות אלו העירייה לא התייחסה להצעת הוועד.

השלישי- עובדי תברואה מפנים את האשפה בבית שמש הוותיקה, גבעת שרת וחלק מרמב"ש. בהסכם שנחתם בזמנו ביקש הוועד לשמור על ססטטוס קוו בכדי להחזיר את עבודת הקבלן דרך העירייה.

ישראל פרץ, יו"ר ועד העובדים אמר: "ביום ה- 04/08 נודע לנו כוועד שלא רק שלא יושבים איתנו להסדיר את נושא עבודות הקבלן אלא, העירייה נטלה לעצמה חירויות, היא הפסיקה את עבודת מפני האשפה מידי העובדים והכניסה לשכונה עובדי קבלן. לכן, ועד העובדים ביקש התערבות ביהמ"ש להוצאת צו מניעה."

אתמול (יום ב') התקיים דיון בביהמ"ש המחוזי למרות הפגרה, השופטת ביקשה מהצדדים להגיע להסכם משותף, 2 ההפסקות שניתנו לצדדים להגיע להסדר לא הועילו. השופטת ביקשה משני באי כוח הצדדים לאלץ אותם להגיע להסדר.

פרץ הוסיף: "מבחינתנו היה בסדר שהשופטת הכריחה את הצדדים להגיע להסכם, מאחר ואנו מבקשים זאת כל כך הרבה זמן ולא נענינו. ההחלטה היא שהשופטת לא דחתה או קיבלה את צו המניעה, הצדדים אמורים עד ה- 02/09 להגיע להחלטה משותפת ולשביעות רצון הצדדים. ולהעבירה עד ליום למחרת 03/09 לביהמ"ש. כמו כן, השופטת ביקשה לחייב את העירייה לתת לוועד את כל המסמכים שידרשו בכדי לבחון כדאיות כלכלית. (מה שבעבר לא ניתן לועד)."

משה מונטג, הממונה על כ"א בעירייה אמר: "ביהמ"ש דחה את בקשת הוועד לצו מניעה וטען שאי אפשר להשאיר את שכונה ג' ללא ניקיון, וביקש מהצדדים להידבר ביניהם."

לאור המתח הרב הקיים בין הצדדים ספק אם יוכלו להסדיר את סוגיית עובדי קבלן כמו סוגיות רבות שעומדות על הפרק וכוונת הוועד להתדיין באמצעות ביהמ"ש.

בינתיים הקבלן ימשיך בעבודתו עד להסדרת הנושא תוך התחום בזמן. נמשיך לעדכן.