מזל טוב חגיא, הרבה בריאות, הצלחה, נחת ושמחה. כל שתבקש לו יהי.