41 משתתפים, תושבי המועצה, סיימו באחרונה את המחזור הראשון של "תכנית מנהיגות חדשה" , אותה יזמה המועצה ומטרתה להכשיר מנהלי קהילות ומזכירי ישובים במועצה. "זיהינו רצון בתוך הקהילה לטיפוח מנהיגות מקומית בקהילות ובישובים", מספרת ליאורה יפרח מנהלת התכנית. "התכנית היא פרי יוזמתם של ראש המועצה ניב ויזל ומנכ"לית המועצה, יעל אברמן-טאובין, והיא מקנה ידע וכלים ניהוליים החשובים לפיתוח מנהיגות הדרוש לניהול הישוב".

משתתפי התכנית קיימו במהלך השנה שלושה עשר מפגשים במהלכם נחשפו באמצעות אנשי מקצוע לרזי תחום הניהול המוניציפאלי ובהם: אספקת שירותים לתושבים, ניהול תקציב הישוב, הגדרת סמכויות וביצוע פעולות על פי כללי המינהל התקין. "לצד הלמידה התיאורטית הפגשנו את כל המשתתפים עם בעלי התפקידים במועצה על מנת שיזכו ליידע מעשי מתוך נסיונם של העוסקים במלאכה יום יום שעה שעה. הסגל כלל את מנכ"לית המועצה, הגזבר, היועצת המשפטית, מהנדסת המועצה ומנהלי האגפים. סיום הקורס קיבלו משתתפי המחזור הראשון של התכנית תעודה אקדמית מטעם מכללת רופין.

יעל אברמן-טאובין, מנכ"לית המועצה: "מנהיגות חדשה מתאפיינת בשיתופי פעולה מקומיים. הקורס משקף את תמיכתה של המועצה בטיפוח מנהיגות מקומית כחלק מחיזוק השירותים הניתנים לתושב. בוגרי התכנית יחזקו את הזירה המוניציפלית במועצה שהיא החשובה ביותר לצורך קידום פיתוח חברתי וצמיחה כלכלית של הישוב, האזור והמועצה".

ניב ויזל, ראש המועצה: "אני רוצה להודות לכל מנהלי האגפים ועובדי המועצה על הירתמות לטובת התכנית ובעיקר למשתתפי המחזור הראשון המהווים את חוד החנית במנהיגות הצומחת"