‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏משרדי הגנת הסביבה, הכלכלה והתעשייה והאנרגיה מכריזים בימים אלו על הפרויקטים הזוכים במקצה השלישי של קרן המענקים המשותפת להתייעלות באנרגיה, במסגרתו יוענקו כ-62 מיליון שקלים לפרויקטים אשר יביאו לחיסכון באנרגיה ולהפחתת גזי חממה בתעשייה, רשויות מקומיות ובעסקים.

המענקים יינתנו ל-108 תוכניות הכוללות החלפת טכנולוגיות ישנות ולא יעילות בצריכת האנרגיה, במערכות חדשות וחסכוניות, כגון מערכות תאורת פנים וחוץ, מיזוג אוויר, משאבות חום, מערכות אוויר דחוס, ייעול תהליכי ייצור שונים ועוד. פרויקטים אלו צפויים להביא לחיסכון שנתי של כ-175 מיליון קוט"ש, המוערכים בכ-82 מיליון שקלים. חיסכון זה יגדיל את צמצום צריכת האנרגיה הצפויה ב-4% לעומת החיסכון במקצה הקודם של התכנית.

מסלול הסיוע לפרויקטים המקדמים הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק מופעל על ידי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.

מדובר בשיתוף פעולה של משרדי הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה, האנרגיה והאוצר. המסלול תוקצב במסגרת החלטת הממשלה 542 (''הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק'') והחלטת ממשלה מספר 1403 ("תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית").

סך המענקים הכולל לתכנית הארבע שנתית עומד על כ- 300 מיליון שקלים אשר עתידים להביא למינוף השקעות בסך מוערך של כ- 1.6 מיליארד שקל בהתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אוויר. בשנתיים האחרונות אושרו 190 בקשות בהיקף השקעות כולל של ככ-800 מלש"ח עם צפי לחיסכון שנתי של 220 אלף טון פליטות גזי חממה ולצמצום צריכה של כ-300 מיליון קוט"ש לשנה.

סה"כ התקציב למקצה של שנת 2019 הינו כ-62 מיליון שקלים. במסגרת המקצה השלישי, הוגשו 158 בקשות.

מתוכן 108 בקשות, ביניהן הבקשה של עיריית בית שמש, עמדו בתנאי סף הנדרשים ונמצאו תקינות, בהיקף תקציבי של כ-62 מלש"ח במונחי מענק אשר מהוות מינוף פי 6 להשקעות בתחום הפחתת פליטות גזי החממה והתייעלות באנרגיה.

להלן פילוח של 108 הבקשות שאושרו: 56 בקשות של רשויות מקומיות בהיקף תקציבי של כ-41.5  מיליון שקלים, המהווים כ-67% מתוך היקף התקציב של הבקשות שאושרו במסלול. 2 בקשות הכוללות טכנולוגיה ישראלית חדשה. 50 בקשות של חברות מתחום התעשייה, המלונאות והמסחר.