עו"ד הולנדר נעדרת מהארץ בתקופה חשובה  בעבודת עיריית בית שמש, הכנת וגיבוש התקציב העירוני לשנת 2020.  לפני יציאתה לחופשה הפרטית, כדי לא לתקוע את התקדמות הכנת התקציב זימנה ישיבת ועדת כספים ואת ראשי האגפים להציג עמדותיהם. ביום הזימון, בוטל  הכינוס.  לא עו"ד הולנדר ביטלה אותו, אלא הנסיבות. מנכלית העירייה מירה מינס כהן שזומה למפגש טענה כי  שום דבר לא מוכן, ואין טעם בכינוס כזה.

סגנית ראש העיר  יו"ר הבית היהודי עו"ד רינה הולנדר מצויה בחופשה פרטית בחו"ל . עו"ד הולנדר יצאה עם בתה המתגייסת  לשירות בצה"ל לביקור פרטי אצל סבא שיאריך ימים בטוב.