האם סיכומי ממצאים הבקרה ברשות התמרור המקומית הם עניין חשוב לדון בו?  לפני הציבור מעולם לא הונח הדוח החשוב הזה, למרות שהוא נכתב כבר לפני שנתיים. הדוח אגב נכתב אחת לארבע שנים...

בדוח  שנערך בידי אנשי מקצוע  ד"ר קרולין מטר, וד"ר גלית טולדו מציגים הכותבים ממצאים עיקריים בתחום הבטיחות ברשות התמרור המקומית בבית שמש.

 למשל, מוקדי התאונות על פי נתוני הלמ"ס, סוג התאונות הבולט. בהמשך מובאים המלצת הממונים  מטעם הרשות הלאומית  (מנהל המרחב ומנהל הבטיחות האזורי), ורמת האחזקה של  הסדרי התנועה בשטח רשות התמרור המקומית, הסדרי התנועה בסביבת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור, מעקות בטיחות, מעבי חציה, פסי האטה (במפרים)

 נושאים חשובים בודאי? מה נעשה עם הדו"ח הזה? האם הוא עלה לסדר יום באחת מישיבות וועדת הביקורת בעירייה? האם הוא עמד בכלל על סדר היום בישיבות מליאת מועצת העיר,?

הדוח  מפרט ומתאר את הנושאים,  מציג את התייחסות הרשות והתייחסות הבקרה.  לרוב נתוני הבקרה  מבטלים או  מאיינים  את  התייחסות הרשות.

למשל,  אופן הטיפול במוקדי התאונות. העירייה טענה כי  מטפלת באופן מיידי בטוחח הקצר ותכנון בוועדת תנועה בטווח הארוך.  מה מצאה הבקרה? "לא הוצגו מסמכים באשר לטיפול במוקדי תאונות". !!!!

בעיריית בית שמש מועסקים לפחות ששה אנשים המטפלים בנושא תחבורה,  אדריכלית העיר, ראש מדור תנועה תשתיות ופיתוח,  מנהלת מטה בטיחות עירוני, מב"א,  ומהנדס יועץ  חיצוני. מצוי גם רכז  תפעול לוועדת התנועה העירונית. באחרונה צירפה ראש העירייה  גם יועץ תחבורה קבוע לעיריית בית שמש.

הדוח הזה  מפורט וברור והיה חייב להתקיים בו דיון ציבורי, ככל שמפשפשים בו מוצאים   כמה הנושא לא עמד על סדר היום באותה תקופה. למשל,  הדוח שנכתב בספטמבר 2017 מציין כי וועדת התחבורה האחרונה שהתכנסה  התקיימה בדיוק שנה לפני כן. נראה לכם הגיוני? ודאי לא סביר.

ואנחנו מצויים בפתיחת שנת לימודים.  היה צפוי שיהיו הסדרים להולכי רגל, לפחות מוצגים בתכניות.  קובע הדוח: לא הוצגו תכניות.