ראש העיר: "דנו במסגרת לימודים מתאימה לכל ילד, נגישות, יוזמות בית ספריות ועוד
חשיבותה של הוועדה הסטטוטורית, כשופר המשקף את הצרכים העולים מהשטח, משמעותית וחשובה. ועדת החינוך תוביל מעגלי השפעה בשיתוף הציבור, שיעסקו בסוגיות שעלו כדי לשמוע את אנשי החינוך, ההורים וחברי מועצת הנוער העירונית, ולאחר מכן תתכנס כדי ללמוד את התובנות שיעלו. ועדת החינוך גם תעודד את מנהלי בתי הספר להציע יוזמות חינוכיות וקהילתיות. מיזם ראשון שהוועדה מקדמת כבר בשנת הלימודים הקרובה הוא חינוך לאחריות וניקיון רשות הרבים, כאשר לכל מוסד חינוכי יוגדר שטח במרחב הציבורי והתלמידים יהיו אחראים לו לאורך השנה.
פעילות ועדת החינוך היא חלק חשוב בחזון שאני מובילה לשיתוף פעולה הדוק ופורה בין העירייה לציבור. ביחד נפעל, ביחד נצליח".

עד כאן הודעת הדוברות.

השבוע הועברה הודעה מדוברות העירייה על כינוסה הראשון (????) של וועדת החינוך בראשות ראש העירייה דר' עליזה בלוך. צריך לברך, פעם ראשונה  בסוף אוגוסט  2019? אחרי  עשרה חודשים של כהונה בתפקיד ראש העירייה, חשבתי לתומי שמיד עם כניסתה יזמה  כינוס של הוועדה. הרי כדי ללמוד  אין טוב מכך לכנס את כל האנשים מסביב לשלוחן אחד ולשמוע את כל הבעיות ואת כל הצרות, ויש כאלה לא מעטות.   

ומה טעם יש בכינוס עכשיו? מה שכבר הוכן ועוצב לשנה"ל הקרובה  נעשה כבר בידי המקצוענים השונים, אז מה הטעם בכינוס?

הצרכים העולים מהשטח  לא עולים עכשיו, כדי לפתור אותם היה צריך להתכנס  לפחות בחודש מאי אם לא לפני? אז מה טעם לכנס עכשיו וועדת חינוך?  לא שאני תולה הרבה   ביכולת של וועדה כזו,  אבל זה מעיד משהו על תפקוד העירייה בחודשים האחרונים.

שימו לב, הדוברת  מוציאה הודעה על כינוס וועדת החינוך, ומה עם הודעות על וועדות דומות אחרות, למשל על כינוס וועדת הביקורת שידוע שהיא התכנסה לדון בדוח מבקר העירייה לשנת 2017!!!!

והיכן  כינוס הוועדה למיגור האלימות,  או הוועדה לקידום  מעמד הילד, או וועדה  לבטיחות בדרכים,  או וועדה למלחמה בנגע הסמים,  או וועדה לאיכות הסביבה. האם מעצם העובדה שלא התפרסמו הודעות דוברת, אפשר לומר בלי סיכון שהוועדות לא התכנסו, שאולי תפקוד הדוברת   הוא רק לענייני  מה שקשור לראש העירייה?

אני מסכים עם דבריה של ראש העירייה: "חשיבותה של הוועדה הסטטוטורית, כשופר המשקף את הצרכים העולים מהשטח, משמעותית וחשובה." מכאן חשיבתן של כל הועדות האחרות. מי מדווח לציבור על תפקודן או אי תפקודן?

בתמונה: ראש המטה, ראש העירייה ורכז  תפעול הוועדות