עיריית בית שמש פרסמה מכרז לשירותי פרסום לקמפיין שיווק יח"ד בשכונת נווה שמיר. השכונה מכוונת לקבל לתוכה אוכלוסיה מהמגזר הכללי. בעבר נעשה מכרז דומה לשיווק לציבור החרדי 7000 יח"ד במסגרת תכנית מחיר למשתכן בשכונה רמת בית שמש ד. עיריית בית שמש עושה מאמצים  רציניים להצליח בכוונתה ליישב את נווה שמיר בציבור כללי. 

העירייה מתארת באופן כללי במכרז שפורסם ביום ראשון את הרעיון המכרז: "מתן שירותי פרסום לצורך שיווק  יח"ד  בשכונת נווה שמיר בית שמש. לצורך ליווי השיווק הקצה משרד השיכון תקציב בסכום של 1 מיליון שח. מכרז זה מיועד לביצוע קמפיין שיווק מחיר למשתכן בשכונה רמת בית שמש ה המיועדת למגזר הכללי". המטרה כך נכתב בתנאי המכרז "רישום מקסימלי של רוכשים פוטנציאליים להגרלות מחיר למשתכן, וכן הגעה למצב של אחוז מכסימלי של מימוש הזכיות בהגרלה".

במכרז יש סקירה על בית שמש, עיר צעירה, עיר קולטת עליה, עיר העתיד. "העירייה מייחסת חשיבות רבה להבאתם של עולים לעיר ומקצה לכך משאבים רבים, כהוצאת משלחות מהעיר והקמת דוכנים בירידי עליה בחו"ל. העירייה גם מסייעת לקהילות העולים השונות בעיר לעבור את ההתאקלמות בארץ בהצלחה מיטבית".

הזוכה במכרז  יגבש תכנית אסטרטגית עבור העירייה לביצוע  המטרות שהוגדרו לעיל הכוללות  פעילות בשלל המדיה,  מודעות, פרסום,  שלטי חוצות,  עלונים, אינטרנט, רשתות חברתיות ועוד. בין היתר יבוצע פרסום גם במדיה המקומית המגזרית והארצית בנוגע לנווה שמיר".

"שכונה נוספת המיועדת למגזר הכללי נבנתה בכניסה לעיר באזור הקניונים, פרוייקט שערי העיר המונה 5 מגדלי מגורים, ובהמשך תכנית בניית מתחם פינוי בינוי עוד 1500 יח"ד". כך המכרז.

הקמפיין מדבר על צורך ליווי שיווק מסיבי לביצוע קמפיין שיווק מחיר למשתכן בשכונת רמת בית שמש ה המיועדת למגזר הכללי. המטרה רישום מכסימלי של רוכשים פוטנציאליים להגרלות מחיר למשתכן וכן הגעה למצב של אחוז מקסימאלי של מימוש הזכיות בהגרלה.

הקמפיין כאמור מיועד למגזר הכללי, להבאת עוד אוכלוסיה כללית לבית שמש.  נציין כאן כי בעבר  פורסם מכרז דומה לציבור החרדי לקידום השכונות החרדיות, המכרז החדש ייסגר ב-2.9.19.