ברכות חמות לאיציק קניזו, המוכר לכולנו כמנהל אגף הספורט,האירועים והנוער בעירנו

שבריאות ושמחה יהיו מנת חלקך לעד, מלוא האושר והנחת ממשפחתך המורחבת, עד 120!