עופר היקר, המון מזל טוב!  בריאות, אושר ונחת לצד יפעת רעייתך היפה והבנים המתוקים. יום שמח