תוכנית ״מלג'לה״ של אגף הרווחה ומרכז קהילתי מאירהוף יוצאת לדרך.
התוכנית פונה לבני נוער ומעבירה אותם תהליך של חשיפה לעולם העבודה על ידי התנדבות במקומות עבודה. המשתתפים בתוכנית גם עוברים סדנאות שונות וימי כיף וחוויה כמו: סדנת התנהלות פיננסית, סדנת הצגה עצמית, סדנת כישורי עולם העבודה ומסיבות וימי כיף מדליקים, כשבסיומה מקבלים מלגת קיום מכובדת (מלג'לה או לא מלג'לה). 
תודה מיוחדת נמסרה ממנהל המרכז הקהילתי לגילה רונן מנהלת אגף הרווחה, שבלעדיה כל זה לא היה קורה.
תודה גם לסופי נסטרוביץ רכזת המרכז הקהילתי שאחראית לביצוע התוכנית, ולשירית אוחנה ראש צוות נוער באגף הרווחה על עבודה מקצועית ומסורה.