עליזה בלוך  בחרה צוות לסייע לידה לנהל את העיר. עד כמה שזה יישמע  מוזר בעירנו, איש לא הפריע לה לבחור את מי שהיא רוצה   כדי לנהל טוב יותר את עירנו. לקחה יועץ תקשורת, איש לא חיטט מה שכרו ומניין בא האיש. בחרה מנכ"לית, מינוי אישי שלה, איש לא שאל מה רקעה ומניין היא באה ובעיקר  מדוע היא באה לעיר  מוכת גורל כמו בית שמש. לעזוב את סיר הבשר בשירות המדינה ולהגיע לשלטון מקומי  נראה מוזר עד הזוי.  בלוך ביקשה ומינתה  רמ"ט  על פי הבנתה ותפיסתה, איש לא פקפק ולא  שאל אפילו שאלה קטנטונת אחת, מה ניסיון יש לו ומה הקשרים בינו לבין תפקידיו בעירייה.  בלוך מינתה עוזרת אישית, מזכירה אישית, מינתה עוזרת ואח"כ בחרה בה למנהלת פניות הציבור,  תפקידים חשובים כולם.

לא האופוזיציה ולא הקואליציה המורחבת  הפריעו, נתנו לה להתגלגל כהבנתה. גם כאשר ביקש מנכ"ל העירייה המנוסה מתי חותה לסיים תפקידו לא היה מי שימנע ממנו.  זרמו עם בקשתו  והביאו אותו לעמוד הפרישה.

אז מנכלית,  יועץ תקשורת, רמ"ט, עוזרות אישיות, כל אלה לא יכלו לעשות את הבדיקה הפשוטה,  האם מגיע שכר לסגנית ראש עיר שלישית.

פקודת העיריות קובעת במפורש את ההוראות, לחיצה בגוגל  והתשובה ברורה. חוזר מנכל 4/2017 עולה מיד על המסך ובו התשובה. "מינוי סגני ראש הרשות, בין אם בשכר ובין אם בתואר, ייעשה בהתאם לחוק בחירת ראש הרשות וסגניו ולמכסת הסגנים שניתן למנות בהתאם להוראותיו (לעניין זה, ראו טבלה מסכמת - סגני ראש רשות וזכאותם לשכר ותנאי שירות בסעיף 7.3 לחוזר זה).

הלכנו עבורכם באותו חוזר ברב גוגל לבדוק. הנה התשובה: "עיר  בסדר גודל בין 100-150 אלף תושבים זכאית לשלושה סגנים בשכר".

איך כל המוכשרים הגדולים האלה בצוות המוכשר והמעולה הזה לא גילה את התשובה הכתובה?  ואיך הגזבר אריה ברדוגו בעל הניסיון העשיר, כמעט 26 שנים בקשרים עם משרד הפנים לא יודע את ההלכה הפשוטה הזו. והיכן כב' היועץ המשפטי לעירייה עו"ד מיקי גסטוירט.

הגדרתי את הפרשה הזו כשערורייה או לפחות פאשלה ניהולית, א. משך שלושה חודשים אני שואל את השאלה ומתחמקים ממתן תשובה. האם כל המוכשרים לא יכלו/ידעו לבדוק? ב. מטרידה אותי המחשבה, אם כך בעניין פשוט כמו מימוש זכות  מינימלית לשותפה לדרך, לא מתקיימת, מי יכול להבטיחני שהעירייה מתנהלת כסדר בעניינים אחרים.

ועוד באותו עניין, בעיריית בית שמש יש מוסד שעומד על איש אחד, מבקר העירייה, יעקב דהן ממלא את הפונקציה.  הוא לא שמע, הוא לא ידע, לא הובא לידיעתו.  אני לא בטוח, כי  מן הסתם מבקר העירייה יושב בישיבות הנהלת העירייה כמו יועץ משפטי, כמו גזבר.  כאשר רביעיית המקצוענים הבכירה שהייתה חייבת לעמוד על הטעות ולתקנה מיד,  לא עמדה  עליה ולא תיקנה מיד, גב' בלוך חייבת לחשב דרכה מחדש, אולי עדיין צוותה טרם הושלם להיות  צוות מושלם.