ליואר:" נולדתי בעיר. אני מגיל 6. שר בחאפלות עם חברים ומשפחה."

לצפייה: