המתמודדת ליילה קגן:"ליילה זמרת בלהקת בין השמשות. כל חיי אהבתי לשיר, מגיל קטן מוזיקה היה הדבר המרכזי בחיי, ולמרות היבלות שגיליתי במיתרי הקול שלי שהקשו עלי לשיר, לא וויתרתי והמשכתי בחלום המוביל אותי מאז ילדותי" 

לקישור לכשרון: