צו ארנונה 2020- עיריית בית שמש לא תקיים דיון בנושא? כבר שנתיים עושה העתק הדבק לצו בתוספת הצמדה בלבד. לא בודקת עצמה, היכן אפשר לתקן, היכן אפשר לגבות יותר, מה צריך להוסיף, מה אולי צריך להוריד. לא לקיים דיון פירושו אי רצון להתמודד עם הנושא, ויש הרבה מה לתקן ומה להוסיף....

עיריית בית שמש  מיהרה לפרסם, מה שאינה עושה במסמכים אחרים,  את טיוטת הארנונה באתר העירייה. אפילו חברי הנהלה לא ראו את הצו, אפילו לא קיימו בו דיון. אפילו לא שמעו  כל קול בנושא שלא לדבר על ועדת הכספים. בשבועהבא תתקיים ישיבת הנהלה שבה יביאו את הצו לדיון. ארבעה ימים אחרי תתקיים ישיבת המליאה שתאשר מן הסתם את הצו.  

הדרישה לקיים דיון היא חובתה של הנהלת העירייה וזכותו של הציבור. הדיון חשוב ולגיטימי.  הציבור חייב להבין שצו הארנונה במתכונתו היום הוא גניבת כסף מכיס הציבור. 

אתן לכם דוגמא:  מדידת הבתים. נכון להיום שולחים לביתך מודד ללא ידיעה  וללא צורך שתהיה נוכח בשטח.  באקדח לייזר קובע את שטח הדירה, רוחב מכפיל  באורך, והנה יש לו שטח. מה עם קירות?  מה עם  מי שעשה חיפוי  אבן לביתו?  חיפוי אבן מגדיל שטח ברוטו לדירה בעוד 60 מ"ר!!! מה עם מי שיש לו מקלט? וכן הלאה....

מהי קרקע תפוסה?  לפי צו הארנונה בבית שמש אין פירוט. האם יש הבדל בין קרקע שהיא תפוסה לחניה במתחם ציבורי עם מבנים עליה לבין קרקע תפוסה ללא מבנים?

האם האקדמיה למשטרה מוגדרת כמכללה או אולי כתחנת משטרה?  דברים ממש לא ברורים.

לפני עריכת הכתבה הזו עיינתי בכמה צווי ארנונה של רשויות מקומיות אחרות, ההבדל תהומי. צו ארנונה של עיריית ירושלים- 55 עמודים כולל דפי הסבר לנבחר לפני קבלת החלטה. מהדפים האלה למד נבחר הציבור טוב טוב מהו כל סעיף ומה ההבדל בין איזור א לבין אזור ד. אצלנו הרי יטענו החרדים לאיזון בין הוותיקה לבין רמה א'.  אז למה באמת יש הבדל בין האיזורים? מישהו פעם הסבר לנבחרי הציבור.

מה אצלנו, עושים העתק הדבק, ככה גם לא עלו נבחרי הציבור על תוספת 5% שגולגלה  לנו  בין השנים ללא אישור נבחרי הציבור.

צו ארנונה הוא מסמך חשוב ביותר שמחייב דיון בהנהלה, דיון בהנהלה, לא רק אישור והצבעה.  אני מכוון לאלה שמקבלים שכר כדי לתת לנו שירות,  ואני מאמין שגם הנבחרים ללא שכר ירצו לקיים דיון עמוק בנושא.

צו ארנונה יש בו הכנסה גבוהה  חשובה  לקופה הציבורית. שינויים ברורים בו יכניסו ויעשירו את הקופה הציבורית,   שינוים בו מחוייבי המציאות, לא בגלל שעבדכם דורש זאת כבר כמה שנים. אלא בשל החובה המוסרית שבעניין, מקום שגובים ממך כסף תן דיווח מלא ומפורט על השיטה, על הדרך, על הזכויות, על החובות. זה לא מה שעושה עיריית בית שמש, לפחות עד עידן בלוך.

האם אסור לנו לבקש זאת בעידן החדש? האם אסור לחייב את עליזה בלוך, ואת וועדת הכספים בראשות רינה הולנדר לקיים דיון? 

אם יש מי שיטען לזמן קצר  שנוצר עתה  בשל האילוץ לאשר צו ארנונה עד סוף חודש יוני, אזי בדקנו, אפשר להגיש בקשה למשרד הפנים ולהאריך את המועד בעוד שבועיים ימים עד ה-14.7. הנה, בשובה של ראש העירייה ממסעה בניו יורק,  תכנס את  וועדת ההנהלה בדחיפות,  תורה על כינוס ועדת הכספים במקביל, שני הגופים יקיימו דיון מרתוני בצו הארנונה ויוציאו מתחת ידם צו חדש, מעובד כראוי להבנת כל תושב העירייה.