דירוג הרשויות  בישראל בידי חברת המידע העסקי CofaceBdi מעמיד את בית שמש במראה ומציג לה  חומר למחשבה.  מי ישב וילמד? האם בכלל בנתונים היום  יש מי שילמד, או שנמשיך לעסוק במשחקי הילדות המאופיינים לפריפריה. כל עוד לא יהה כאן מי שיאזור אומץ להעמיק בניתוח, אין תוחלת לבית שמש. הנה עבורכם השוואה, עוד השוואה  עם עיר בישראל. עשינו זאת בעבר עם עכו, עם חדרה,  עכשיו מודיעין. למה מודיעין?  כי אתה אנחנו יכולים להשתוות בכמות הילדים. שתי ערים מאופיינות באוכלוסיות צעירות. מה יותר מכך לעמוד בקו אחד? אל תתפלאו אם  אנחנו משתרכים מאחור בעוד  מודיעין צועדת עשרה  צעדים לפנינו.  

בית שמש מונה כמעט 130 אלף תושבים, תקציבה לפי  הצעת תקציב אחרונה עומד על  555 מיליון ₪.  מודיען עם 98 אלף תושבים, תקציבה עומד על כ-600 מיליון ₪. פחות תושבים, יותר כסף... איך? מנין מקורות ההכנסה שיש למודיעין ולבית שמש אין?

מקורות המימון לתקציב עירייה  מתחלק לפי הצהרות  מכמה גורמים, הכנסות מארנונה לתעשיה, ארנונה לעסקים, ארנונה  מדירות לתושבים- כל אלה ביחד מהווים סעיף אחד הכנסה מארנונה, אלה עומדים על סך של 185 מיליון ₪. 33.3%

הכנסות מודיעין מארנונה 252 מיליון ₪. באחוזים זה 42.5%.

האם רק זה גורם להבדל המהותי בין בית שמש למודיעין?

שימו לב לסעיף הנחות בארנונה. בית שמש  43 מיליון שח. מודיעין 21 מיליון שח.  אוכלוסיית מודיעין חזקה כלכלית יותר מאוכלוסיית בית שמש, אין ספק.  22 מיליון שח יותר רק בהנחות ארנונה!!!!

תקבולים משרד חינוך,  בית שמש נחשבת לעיר צעירה. כמות הילדים בה  הרבה יותר גדולה משל מודיעין.  מודיעין גם היא עיר צעירה,  גם היא נצרכת לכיס משרד החינוך.

משרד החינוך מעביר לבית שמש 114 מיליון שח.  מודיעין- 214 מיליון ₪!!!!! 100 מיליון יותר למודיעין. מישהו יכול לתת את ההסבר לכך? מישהו דרש פעם הסבר לכך? מישהו פעם העמיק ידע כדי להבין איך ולמה בית שמש שמספר ילדיה גדל מידי יום ב-4000 ילד, לא מקבלת מספיק ממשרד החינוך.  

קליטה: כמה עולים קלטה בית שמש בשנה האחרונה? וכמה עולים קלטה בשנה קודם לכן?  האם נכון לבית שמש  לקיים מחלקת קליטה? המדינה שלה אינטרס  עליון בהכוונת עולים מעבירה לבית שמש סכום של 1.8 מיליון ₪.  למה עיריית בית שמש תשקיע עוד 2 מיליון כדי להגיע להוצאה של 3.8 מיליון ₪.

השווינו מודיעין, שימו לב פעילות לעולים במודיעין,  450 אלף ₪. כמה בבית שמש? - 1 מיליון ו-350 אלף ₪. פי 3!!!!!!   לא הגזמנו? מישהו חשב לעשות רגע חושבים? 

אם אנחנו רוצים לשפר את איכות חיינו חייבים לעשות מעשים דרסטיים כדי להגיע למחוז חפצינו.גם גידול בהכנסות, וגם צמצום בהוצאות.

אין ספק גידול  מקורות הכנסה עצמיים, כמו יוזמת פיתוח איזורי תעשייה,  כמו בניית  מפעלי הייטק,  יכולים לפתור רק חלק הצרה של עיריית בית שמש.

שלושת הנתונים ההשוואתיים הנ"ל עם עיר שכנה, צעירה, איכותית מלמד א. על כישלון  ניהולי . ב. על תפיסת עולם מיושנת אצל נבחרנו שלא משכילים להבחין בין צרכים להכנסות. מי שמנהל עסק חייב להבין שאין תוחלת קיום למוסד או המסגרת שהוא מנהל אם אין הכנסות.

אז יש מי שאומר זה היה אצל אבוטבול, ואצל קודמו. נו, מה נשתנה היום? זו הבעיה שגם היום לא נשתנה דבר, תקציב 2019 שטרם אושר במשרד הפנים מעיד על המשך המגמה, המשך רע מאוד לבית שמש.  אם לא ייעשה משהו דרסטי בניהול העיר , רשמו לפניכם, אנחנו למשבר עמוק ביותר.