ראש המועצה המקומית גני תקווה ויו״ר ועדת קשרי החוץ במרכז השלטון המקומי , ליזי דלהריצ׳ה, נפגשה אמש, בלוויית עובדי הנהלת המועצה, עם ראש עיריית בודפשט בורבלי לנרד ועם יו״ר מרכז השלטון המקומי ההונגרי פרנק ג'רג'יאק. בפגישה עלו  נושאי עניין מוניציפאליים משותפים דוגמת חינוך, תיירות, שימור , תרבות רווחה ועוד. 
במפגש נכח גם נציג של משרד התיירות ההונגרי.

דלהריצ'ה הזמינה את השותפים מהונגריה להשתתף בועידת החדשנות  Muni - Expo של מרכז השלטון המקומי, בפברואר 2020 בישראל וקראה להם לבחון המשך שיתופי פעולה מקצועיים.