בהמשך הפעילות להטמעת ערכים במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש, חילקו היום צוערי קורס קצינים יעודי, כ-80 סלי מזון לשורדי שואה, בבתיהם, בעיר בבית שמש. יישר כח! 

צילומים: דוברות המכללה הלאומית לשוטרים