תקציב העירייה לשנת 2019, גם אם הוא יאושר ע"י משרד הפנים, מה שלא בטוח כלל,  יעמיד את בית שמש במצב כלכלי קשה. על זה אני, לפחות אני ,חוזר ומתריע כבר שנים ארוכות, וזו אחת הסיבות שהעיר נראית רע וגרוע 

איך?  לפי הנתונים המפורסמים, בין אם ע"י הגזבר ברדוגו, ובין בידי רו"ח (הדוחות המבוקרים) בידיעת משרד הפנים המצב בכי רע מאוד.

הנה הנתונים, תקציב 2018 זה שלא אושר במליאה ולא בידי משרד הפנים, שערוריה בפני עצמה עומד על גירעון  (לפי הגזבר) בסכום של 11 מיליון ₪.  (להערכתי הרבה יותר). תקציב 2017 הסתיים בגירעון של 32 מיליון ₪,  שנים קודמות היה גירעון בתקציבים בסכום כולל של  53 מיליון ₪.  תחברו את המספרים, 11+32+53 ותגיעו לסכום  96 מיליון ₪.!!!!

עיריית בית שמש תסחב על גבה גיבנת  של 92 מיליון וזה לא כולל מלוות, חובות לספקים ויתרות משיכה בבנקים.  איך יכולה עירייה  עם בעיות  וצרות  אחרות לתפקד?

לפי הממוצע גם השנה תהיה קשה, וגם את השנה הנוכחית (בגלל התלהבות, בגלל חוסר רצון לקצץ בשומן הרווי בעירייה) תסיים העירייה בגירעון של 10-15 מיליון ₪..נכנסים לשנת 2020 עם גירעון שיחייב את משרד הפנם להתערב.  איך?

בידי המשרד  וגם אם לא ירצה, הוא יחוייב בידי גורמי אכיפה אחרים, כמו בית משפט, להתערב בנעשה בעירייה.  משרד הפנים יקרא את בלוך לסדר. בלוך, לא תהיה מקורבת לכל שר שיתמנה שם, אריה דרעי ימצא הזדמנות להיפרע  מהעיר ומראשה, אחר, לא ממש יתלהב להיכנס לצרה לא לו. החוק במקרה כזה  קובע: גירעון מצטבר מחייב ראשית חשב מלווה, לא הצליח, וועדה קרואה.

אני בטוח שבלוך לא רוצה להגיע לשם.  כדי לא להגיע לשם  יש בידיה שתי אפשרויות להגדיל מקורות ההכנסה למימון הגירעון,  או לצמצם הוצאות. ושוב אנחנו חוזרים לאותו מצב שהשאיר לה אבוטבול, אדמה חרוכה קשה לשיקום.  לא יעזור שום אמן יחסי ציבור, לא אתרים דתיים ולא עיתונות בשפה האנגלית, בלוך חייבת להתחיל לחשב דרכה מחדש. היא, ורק היא תהיה אחראית להוציא את העגלה מהבוץ.