בשיחה שנעשתה עם אסף פאסי, הסביר יועץ התקשורת של העירייה כי בימים אלה נשלמות ההכנות לשיווק השכונות.
"שכונה ד' תהיה שכונה בעלת צביון דתי חרדי. הדבר אמור מצד כלל השירותים שיינתנו במקום, הצביון, החינוך וכל מה שכרוך בכך."
לפי פאסי, שיווקה של "נווה שמיר" יתחדש בקרוב: "שכונת נווה שמיר תשווק לציבור הכללי. גם בשכונה זו יותאם המרחב הציבורי לצרכי הדיירים וצביונה של השכונה יהיה כללי.
החלה בנייתו של קאנטרי במקום, יהיו מתחמי פנאי וכל הכרוך בצרכי הציבור הכללי"
ההדגשה באה לדבריו כדי למנוע מפח נפש:
"כל אדם יכול לגור בכל מקום שיבחר. אך עליו לדעת את צביון המקום בו הוא מתעתד לגור. ידע הציבור בטרם משקיע את הונו"