רבים מאיתנו מכירים את הסצנה המפורסמת מ'סלאח שבתי', בו שלט הנצחה ביער משתנה כל אימת מגיע לביקור הפילנטרופ התורן. מסתבר כי התופעה המתוארת בסרט יש לה אחיזה במציאות. וזה קורה גם אצלנו.

המקרה תואר לראשונה באתר 'הארץ'. מסתבר כי במקום בו שוכנת כיום שכונת 'חפציבה', עמדה פעם חורשה קטנה של קק"ל ונשאה את שמו של הדיפלומט היפני המנוח צ'יאונה סוגיהארה, אשר כיהן כקונסול יפן בליטא שבנות מלחמת העולם השנייה, הציל  אלפי יהודים מציפורני הנאצים וכהוקרה על מעשיו הנאצלים זכה לתואר 'חסיד אומות העולם'. החורשה ננטעה בשנת 1985, שנה לפני פטירתו של סוגיהארה, במעמד בני משפחתו.

במקום היה גם שלט הנצחה אך החורשה והשלט החזיוק מעמד בקושי ח"י שנים, עת עלו על המקום דחפורים, עקרו את העצים, הסירו את שלט ההנצחה ובנו במקום שכונת מגורים. מדובר בתקופת שלטונו של דניאל וקנין כראש עיר.

מי שגילה את העוולה הנוראית שנעשתה הוא עו"ד דוד שור, שחיי אביו ניצלו הודות לפועלו של סוגיהארה. מסתבר כי תיירים מיפן ביקשו לבקר בחורשה ולא מצאו אותה. כאשר הגיע לברר מדוע, חשכו עיניו. עו"ד שור פנה לקק"ל ולדבריו הבטיחו בקק"ל לבדוק את הנושא לעומק, ולהקים לכבודו חורשה חדשה.