הניצחון של עליזה בלוך, מנקודת מבטי, הוא ניצחונם של אלה הרואים בעם ישראל את המחבר ולא את המפריד. ואין כמו בית שמש להיות המיקרוקוסמוס של התופעה הזו, שאמורה להשליך על כל מה שעובר על החברה הישראלית בימים של פילוג והקצנה.

בית שמש הוכיחה ולא לראשונה, כי כאשר מדובר בשעת מבחן אמתית, הציבור מחפש את הביחד.

ביחד זה חילוניים, דתיים, חרדים ומסורתיים, תחת זהות יהודית שיש לה גוונים רבים, זהות שלא חייבת להיות אחידה, כי אין אצל אף אחד את האמת הבלעדית מה נכון ומה לא נכון לעם ישראל בכלל ולבית שמש בפרט. עליזה בלוך היא התקווה והפתרון שאפשר גם אחרת.

מנקודת מבטי, כמי שסיקר לא מעט מערכות בחירות בבית שמש, בחירות אלו היו מבחן קיומי לעיר הזאת. אני מאוד שמח שמכאן יוצאת בשורה שאומרת לכל מחרחרי הריב והמדון המקצועיים - לא תנצחו אותנו בפילוג ולא בקיצוניות ולא בפנאטיות.

בית שמש מאז ומתמיד, מאז ייסודה בתחילת שנות ה-50, ייצגה מתינות, סובלנות ואהבת הארץ.

ד"ר עליזה בלוך, יחד עם כל התומכים, קיבלה הוכחה לכך בקלפי בבחירות האחרונות.