פורטל שמשנט משתתף בצערה של המשפחה ומי יתן ולא ידעו עוד צער. הרפואי.