"ותאמר האתון אל בלעם: הלוא אני אתונך אשר רכבת עליי מעודך עד היום הזה, ההסכן הסכנתי לעשות לך כה? ויאמר: לא" (במדבר, כ"ב, 30). נס מופלא ארעף אתון מדברת בשפת בני אדם ודווקא בלעם זכה לנס זה?

לאחר שהיא עצרה בדרך, היכה אותה בלעם, ולתדהמתו התלוננה האתון בפניו מדוע הוא מכה אותה. לתגובתו כי היא מתעללת בו, השיבה כי עד כה הייתה נאמנת לו, ומעולם לא עצרה בדרך, והוא הסכים עם דבריה.

האם את מה שאמרה האתון לבלעם לא יכול לומר לו מלאך? מדוע היה צורך לפתוח את פי אתון?

אפשר לומר בדרך הדרוש, שבלעם בטח בכוח הדיבור שלו. בלק חרד מישראל לאחר שניצחו את סיחון ואת מואב, ולפיכך הזעיק את בלעם שיקלל את ישראל בכוח דיבורו, שהרי מעלת האדם היא בכוח דיבורו.

פתחה האתון את פיה ואמרה לבלעם: "הלוא אני אתונך אשר רכבת עליי מעודך עד היום הזה" - עד היום שלטת אתה עליי, כי אתה האדם, שולט על הבריאה.הנה, גם אני מדברת! חמור מדבר! האם בגלל זה פסקתי להיות חמור? אין לדיבור כל מעלה אם אינו מכוון לדברים חיוביים, וכשם שאני נותרתי חמור גם לאחר שפחתי את פי, גם אתה אל תחשוב שמפני כוח הדיבור שבך תוכל לקלל את ישראל נגד רצון ה'. ק מי שמקדש את פיו ואת דיבורו יכול לחולל בו פלאות, כי צדיק גוזר והקב"ה מקיים (על פי 'אמרי ישראל', בלק, עמ' קכ"ז).

מתוך "ותן חלקנו" שבהוצאת "מאורות הדף היומי", כרך ק"ט, תמוז תשע"ו, עמ' 96.

 

 

תזכורת: מחר חל י"ז בתמוז. הצום נדחה לראשון, מתחיל עם עלות השחר.

סרטון מאת ד"ר עליזה בלוך