פסוקים רבים בתורה מבטאים את הקשר המיוחד בין ה' לעם ישראל. אחד מהם מופיע בפרשת "בחוקותיי" שנקרא השבת:

"והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם" (ויקרא, כ"ו, 12).

שלושה אלמנטים יש כאן: א. ה' שוכן בקרב עם ישראל. ב. הוא אלוקי ישראל. ג. כל אד מאיתנו הוא בנו של הקב"ה מכוח השתייכותו לעם ישראל.

על כך כותב רבנו יוסף חיים מבגדד, ה"בן איש חי", זכותו תגן עלינו

עובדי עבודה זרה נטו לדרך העוועים שלהם בצורה מושכלת ואחר כך השתגעו לגמרי. ההתחלה הייתה שכלתנית, הם הודו כי ה' ברא את העולם ולפיכך הם השתחוו למשש ולירח כדי לכבד את ה', בכך שהם חולקים כבוד לעבדים שהוא העמיד ואתם אנו יכולים לראות. 

גם בני אדם נוהגים כך, וחולקים כבוד רב לנציג של סמכות שלטונית. אך איש אינו מהין לפרוס שטיח אדום לשגריר כאשר נשיאו ניצב לידו. או אז תופנינה העינים רק לנשיא. כך גם עובדי עבודה זרה ידעו כי אם ה' משגיח על הכול וצופה ומביט, אין ראוי לעבוד את משרתיו וברירת המחדל שלהם לכבדו הייתה בהשתחוויה לשמש, לירח ולכוכבים, מפני שלא הצליחו להרגיש כי הוא נמצא בעולם והם יכולים לכבדו. משם ואילך  הם התדרדרו יותר להתרחק ולהאמין בהזיות ושכחו לגמרי את מציאות הבורא יתברך, ממציא מחיה כל הנמצאות.

כדי שלא ננהה אחריהם, מבטיח לנו הקב"ה "והתהלכתי בתוככם", עין בעין תראו את ניסיי, תבינו שאני מנהל את העול ומשגיח על כל מהלכיו, ולפיכך לא יעלה על דעתכם לנהות אחרי דעות ההבל שבדו להם אומות העולם כדי להכשיר התנהגות נלוזה. אתם תרגישו שאני נמצא לידכם, ולכן "והייתי לכם לאלוהים ואתם תהי לי לעם".

מתוך "ותן חלקנו" שבהוצאת "מאורת הדף היומי", כרך ק"ז, אייר תשע"ו, עמ' 182

מידע נוסף

* השבת מברכים את חודש סיוון שיחול ביום שלישי

* מסיימים את ספר ויקרא - חזק חזק ונתחזק

* במוצ"ש וביום ראשון יתקיימו אירועי יום ירושלים - שבח והודיה לבורא עולם על ניסי מלחמת ששת הימים

* פרקי אבות: פרק ה'

---->>> לעילוי נשמת אהרן שלמה בן גרשון וצביה (ג' סיוון) ולהצלחת חיילינו הנלחמים בצפון ובכל מקום! <<<----

פרשה בסרטון מאת ד"ר עליזה בלוך