בפרשה הקב"ה מבקש מאיתנו: "ולא תחללו את שם קדשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל" (ויקרא כ"ב, ל"ב).

אחריותו הראשונה של כל יהודי היא לא לחלל את שם ה' במעשיו והתנהגותו במילים אחרות - לעשות יחסי ציבור טובים לה' ולתורתו.
מצוות מסוימות משיגות זאת בהחלט, כמו ברית מילה.
למה שנבצע ניתוח" מיותר" מבחינה רפואית, על ילד חסר ישע – ועוד בחלק רגיש כל-כך של גופו? המניע האפשרי היחיד הוא שככה אמר ה'! 
כשאנחנו עושים זאת, אנחנו מרבים את כבוד ה' בעולם, שזהו עיקר עניין קידוש ה'. 
לעשות ברית מילה לילד שזה עתה נולד זה דומה במשהו לעקידת יצחק!!
וזו הכרזה וקידוש ה' גדול של כל אבא/אמא שעושים זאת.

כל פרט ופרט בהתנהלות החיים שלנו יכול לפעול בדרך זו. 
אם יהודי מתנהג בצורה הגונה וישרה עם דרך ארץ ועם כבוד לזולת , אז היהודים בכלל והגויים בפרט כשרואים זאת מעריכים את כלל העם היהודי ותורתו.

מצד שני, יהודי שמתנהג בצורה שלילית כגון יהודי שאינו נוהג ביושר בכל תחום שהוא, חוץ מזה שהוא עובר על דברי התורה האוסרים לנהוג כך, הוא בהתנהגותו גורם לאחרים לאמר: "אם זה מה שהתורה עושה לבן-אדם, אז אני לא רוצה שיהיה לי חלק בזה". 
המעשים שלו מרחיקים אנשים אחרים מהאלוקים. והגויים יאמרו בהכללה "היהודים האלה רמאים" ,וזה- חילול ה'.

לצערנו הרב אנו רואים אנשים לכאורה שומרי תורה ומצוות שעושים מעשים חמורים, ובטעות אנו יכולים לקבל חולשה באמונתינו היהודית , אך טעות לחשוב כך, אותם אנשים שנחשפים אינם שומרי תורה ומצוות אחרת הם לא היו נוהגים כך. 
יחד עם זאת ברור שאין אדם דתי או חילוני שלא מועד ועושה שגיאות, אך מה שחשוב הוא , שילך בכיוון הנכון ויאמין בדרך!!!

הקב"ה חפץ בליבו של האדם, ואם ליבו וכוונתו נקיים,, הקב"ה יראה לו את הדרך הנכונה ויכוון אותו תמיד.
אומר הבעל שם טוב," אין יהודי בודד, היכן שהוא נמצא ה' אלוקיו עימו" ...

מאת: נתן שטרית
הדברים לעילוי נשמת אסתר בת רינה ז"ל 
ולעילוי נשמת הנער והנערות שנספו באסון המחריד אתמול יהי זכרם ברוך.

שבת שלום