;list=PL9_QX2EeEWuTMoOv05U3pQcEujBvR4Pw-&index=71

הרב ד"ר מיכאל לייטמן

שנאת החינם שהחלה מבית, היא שהובילה להידרדרות חברתית ולאובדן ערכים רוחניים עד לחורבן בית המקדש. יחד עם זאת, פלגנות ושבטיות קיצונית, סכסוכים, מחלוקות, ספינים תקשורתיים ומניפולציות, מלווים אותנו עד היום. 

שלושת השבועות, מ-י"ז בתמוז, המציין את בקיעת חומות ירושלים, ועד לשיאם ב-ט' באב, היום שבו חרב בית המקדש, מכונים "ימי בין המצרים". אלה ימי אבל לאומיים על חורבן הבית, על שאיבדנו את אהבת האחים ששררה בינינו ועל היציאה לאלפיים שנות גלות.

היום כשאנחנו עצמאיים במדינה ריבונית, לצד קיום מנהגי האבלות חובה עלינו לפעול במרץ ולשמוח על ההזדמנות שניתנה לנו להקים את עצמנו בכוחות עצמנו מהעפר הגשמי ולממש את ייעודנו הרוחני - להיות עם ישראל אחד ומאוחד, ולהקרין את כוח האחדות לעולם כולו.

שרידי אהבה

שני בתי המקדש שחרבו שימשו תחנת ביניים הכרחית, שכל מטרתה היא להכין אותנו לקראת השלב האחרון במסלול - "בניית בית המקדש השלישי", שיהיה בית של חיבור ואהבה לעולם כולו.

לא מדובר על מבנה הבנוי לתפארת, כי אם על אריגה מחודשת של אותם הקשרים הפנימיים שנפרמו במערכות היחסים בינינו. הרס בתי המקדש חשף את השבר החברתי שמפלג את העם - כוח האגו המפריד איש מרעהו עד כדי שנאה תהומית. הדרך לאחות את הקשרים הפגומים היא באמצעות עבודה מתמדת על בניית רשת אחדות ואהבה מעל הפילוג והשנאה.

חכמת הקבלה, הנקראת גם חכמת החיבור, טוענת שכאשר אנחנו משתדלים להתקרב איש אל רעהו ולהתחבר זה עם זה, אנו מעוררים כוחות חיוביים, מָאור שביכולתו להחזיר למוטב את היחסים השליליים בינינו. הקסם הוא שכל פרט שומר על ייחודיותו, ועם זאת נוצרת רמה חדשה המעצימה את המשותף על פני המפלג, את המחבר על פני כל הבדל.

שחזור הקשר: מעצבות לשמחה

"כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב". במתח העצום והשברירי השורר היום בין המגזרים השונים של החברה הישראלית, ואף בינם לבין עצמם, מוטב שנשכיל "לבלום את עצמנו בשעת מריבה", וחרף האגו שפורץ מכל אחד, נשאף ליישם את המטרה המשותפת שלנו כעם. כלומר, נספק לאנושות ביטחון על רקע המשברים הגוברים, ונעודד שיח משותף שידרבן אותנו להפוך את השונא לאוהב, עד אשר נשוב ליחסים של "ואהבת לרעך כמוך".

הרב יהודה אשלג, "בעל הסולם", כותב: "שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת". שיטת החיבור בידינו. בנקודת המגע הראשונה בינינו, כאשר נטה את היחס שלנו לכיוון החיבור בינינו, ייפסקו הצרות ונתמלא בשמחה, אז תתחלף המערכה ממצב של שבירה למצב של בנייה.

הרב ד"ר מיכאל לייטמן עומד בראש תנועת "קבלה לעם " העולמית, ומדי יום מעניק שיעורי קבלה המשודרים בערוץ 66  ובאתר האינטרנט.

לפרטים על מסלולי הלימוד של מכללת "קבלה לעם" התקשרו לטלפון 1-700-509-209.