פרשת נשא

בפרשת נשא מופיעה ברכת כוהנים, אותה ברכה שהקב"ה מסמיך את הכוהנים לברך את בני ישראל בשמו.  הברכה היא: "יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"

יברכך, אומר רש"י הכוונה היא לברכה כלכלית, וישמרך הכוונה היא שאחרי שמקבלים את הברכה, היא תשמר ולא תאבד.

העמק דבר: מסביר יברכך- נכלל בזה לכל אדם כפי הראוי לו להתברך. לעוסק בתורה - בלימודו, לעוסק במסחר - בסחורתו, תוספת לכל אדם, במה שיש לו.

וישמרך: שהברכה צריכה שמירה, שלא תהפוך לרועץ חס ושלום; בעל התורה צריך שמירה מן הגאווה וחילול השם, וכמשמעו - שלא ישכח. אדם שמצליח מאוד, יכול ליפול ליהירות, לחוסר רגישות לאחרים ולהתנשאות. בעל הנכסים צריך שמירה שלא יהיה העושר לרעתו כמו בקורח ונבות. וגם ככל שיש לך יותר עושר יש גם סיכון לגניבה ואבידה. יש צורך לשמור את העושר. וכדומה. כל עניין הטעון ברכה, טעון שמירה מן הגורם לצער.

פרושו של העמק דבר אומר שככל שיש לנו ברכה והצלחה עלינו להישמר. שלא ניפול,

יאר ה' פניו אליך ויחנך, שיהיה אור ביחס של ה' למעשים שלנו, שהיחס למעשינו יהיה בפנים שמחות ומאירות וגם אנחנו נהיה בעלי חן לסביבה שלנו.

שבת שלום.

עליזה

דברים אלו הם תקציר שיעור שבועי לזכרו של אבי יצחק בן חמו ז"ל