לעניין ביטול האירוע במאירהוף: 
כמו לכולם צר לנו על ביטול האירוע,  ועל הסיבות בגללם לכאורה בוטל. 

מדובר באירוע פרטי של 'אור הרשב"י' שהיה אמור להתקיים במתנ"ס מאירהוף, היום קיבלנו הודעה מהמפיק על ביטול האירוע. 

רצונינו העז בקיום האירוע לרווחת תושבי העיר. רשת מרכזים קהילתיים בית שמש תמשיך להיות בית לכל הקהילות בעיר.