ברוח הימים האלה, בערב חג המצות מפעלי המצות שוקקים מבקרים לראות כיצד מתנהלת מערכת  עמוסה להספיק  ליצר כל הכמות הצריכ לקיים נפשות הרבה. מפעל המצות  באיזור התעשיה  נשר קיבל את פניהם שדל אורחים חשובים הבוקר. סגן ראש העיר שמואל גרינברג בליווים של כהן וישראל,  שלום אדרי ואלי כהן, הגיעו למפעל וקיבלו  דוגמית  להליך האפיה, האריזה,  והשילוח.