העילות העיקריות בדרך כלל לקביעה  להרעת תנאים פניות רבות של עובדים הופנו אליי, כשהם בטוחים שנגרם להם עוול במקום העבודה, ובעקבות העוול הנוראי, לדבריהם, הם נוטשים את מקום עבודתם. לאחר מכן ואולי בעקבות התייעצות עם חבר, או קרוב משפחה, הם מבקשים לתבוע את מעסיקם בגין הרעת תנאים. הצעתי לכל עובד החש שתנאי עבודתו השתנו לרעה, לפני כל צעד שהוא נוקט במקום עבודתו, להתייעץ עם גורם מקצועי ומנוסה כדי שיוכל למצות לאחר מכן את מה שהחוק מקנה לו. פעמים רבות פנו עובדים לבית דין לעבודה בתביעה לפיצויים בגין הרעת תנאים, ולא פעם אחת פסק בית הדין כנגד העובד, וזאת לאחר שבית הדין חשב כי העובד לא בא בידיים נקיות, פעל באופן פזיז מדי וניסה לזכות בכספים קלים ולא באופן חוקי. כדי שהעובד יוכל להוכיח לבית הדין כי התפטרותו אכן נובעת מהרעת התנאים, יש להראות את הקשר ונסיבות ההתפטרות לתנאיי העבודה והשינויים הקיצוניים שחלו בתנאי העבודה.

העילות העיקריות בדרך כלל לקביעה  להרעת תנאים הם:

אי תשלום שכר עבודה: דמי הבראה, דמי חופשה, ימי מחלה, נסיעות וכדומה.

שינוי בשעות העבודה ואו הפחתת שעות.

העתקת מקום העבודה.

פגיעה במעמדו של העובד, או העלבתו.

אני חוזר ומדגיש, אל לו לעובד למהר ולהתפטר, העובד חייב קודם כל להתריע על כך שתנאי עבודתו הורעו, ועל כך שניתן זמן קצוב למעסיק לתקן את העוול שנגרם. כמו כן, מומלץ שכל הידברות בנושא של הרעת תנאים יתעד העובד במכתב נלווה.