"סיימנו את השנה ללא גירעון, ובצורה מאוזנת".  זה משפט המפתח של ראש העירייה בהכנת התקציב לשנת העבודה הקרובה.  "חייבים להמשיך במגמה הזו כאשר בשנה זו קיבעתי את הסיסמא, 'חושבים מחוץ לקופה". אבוטבול הוסיף בתוך סוגריים   את המילה לקופסא.

האם אכן עיריית בית שמש חושבת מחוץ לקופה? האם עיריית בית שמש חושבת מחוץ  לקופסה?

מחוץ לקופסה, פירושו רעיונות יצירתיים חדשים שיגדילו הכנסות העירייה  ושיפור תחזוקת העיר ותפעולה.

מהם הרעיונות היצירתיים שמביאים לנו קברניטי העירייה, מנכ"ל, גזבר,  ראש עיר, סגנים, חברי מועצת עיר כדי שבאמת אנחנו נוכל לומר, שהם, באמת הם חושבים מחוץ לקופסא.

גזבר העירייה, באותו ספר תקציב, באותה ישיבת מליאה. : "הגידול המסיבי של תוספת של כ- 30 אלף יח"ד בפרק זמן קצר, יוצר בחובו צמיחה כלכלית. אך מאידך ללא הגדלת מקורות הכנסה העירייה לא תוכל לכלכל את צעדיה". וברדוגו, למי שלא הבין את המשפט הזה אומר עוד משפט חשוב שכל מי שמבין אותו, יודע למה בדיוק מכוון.  "על הנהלת העירייה לפעול ביתר שאת ולהתמקד ביצירת מקורות הכנסה נוספים, בעיקר בהגדלת שטחי תעסוקה לתעשייה ומסחר".

ושלא ינסה איש לשייך את הדברים לאווירת העבודה העכורה הקיימת בין  יו"ר ועדת הכספים לבין  גזבר העירייה.  ממש לא. ברדוגו מתריע ומזכיר לכולם את חובתם למצוא וליצור מקורות הכנסה.  עד כה,  לא הייתה שום יוזמה כזו.

אם תרצו, הייתה צריכה להיות מצורפת לספר התקציב, או לישיבת מליאת מועצת העיר, גם תכנית בסיס רעיונית לפיתוח אותם מקורות הכנסה.  היא לא הוצגה. האם זה בגלל שאין? האם זה בגלל שמישהו שהיה צריך להכין לא הכין? האם זה בגלל  שלא יהיה דבר כזה, כי  אצלנו יודעים לברבר.  נדמה לי ואיני טועה, אותם דברים אמר הגזבר ברדוגו,  בפה מלא  הרבה פעמים נוספות. ומה נעשה?

שום דבר.

הנהלת העיר שחייבת היתה להיערך  לקראת  התקציב הזה   לא נערכה!!!

למה?

 כדי להגדיל מקורות הכנסה, לא מכיסו של התושב,  צריך הרבה נמרצות, יוזמה,  עקשנות, התמדה.  האם יש מבין כל אלה למעלה, ממנכ"ל ועד אחרון חברי הנהלת מועצת העיר שיכול להציג בפני הציבור  את הנמרצות, יוזמה, עקשנות, התמדה.  אם לא ראינו, אנא פקחו עינינו. הראו לנו כיצד אתם עושים ואנחנו לא רואים...  מטבעכם למדנו כשאתם עושים משהו, אם כבר, אתם נוהגים להתהדר בו ולהתפעם אפילו שאין ממש. אז היכן אתם הפעם? אה... אין. נכון. אין  דבר כזה.

סיירתי באופן עצמאי השבוע באיזור תעשיה שכן, איזור תעשיה הר-טוב.  התקנאתי. אני זוכר איזור תעשיה מצומצם, כזה שבית שמש מיהרה להתנתק ממנו. מטה יהודה עשתה טוב, בית שמש הפסידה מויתור על החיבור המשותף.   שאלתי וצבטתי את עצמי,  אם  אני באיזור תעשיה של מועצה אזורית,  או של עיר  ואם בישראל.  עסקים, מפעלי תעשיה,  מחסנים, ועוד, פזורים עלפני שטח של אלפי מטרים.  למה במטה יהודה הצליחו במה שלא הצליחו בבית שמש? ובמטה יהודה בונים ועוד בונים ומרחיבים.  

וצאו ממטה יהודה וכנסו לפארק תעשיה חדש  פארק צרעה. קיבוץ  מחזיק פארק תעשיה. היום זה באופנה הקיבוצית. פעם הקימו מפעלים, תוך ויתור על הרפת, היום מקימים פארקים לתעשיה. לצרעה,  אחד מישובי מטה  יהודה יש פארק  תעשיה משלה.  גם צרעה לוקח חלק ממנת התעשייה שבית שמש הייתה צריכה ליהנות ממנה. ובעיקר נשאל, איך בית שמש מתמודדת עם התופעה המוצלחת הזו?  פשוט להביט, ולהתקנא.  

 לבית שמש יש  כמה איזורי תעשיה.  יש  צפוני, מערבי,  נשר.  תעשיה היא מקור החמצן של כל רשות מקומית.  היא המקור ממנו שואבים את עיקר הארנונה לקיום הרשות.  לבית שמש  יש ולא מספיק. בכל השנים האחרונות, העדיפו יזמים את הר טוב  ופחות את בית שמש.

 בבית שמש נוספה האקדמיה לשוטרים, שהיא מקור חמצן ארנוני לעיר. ייזכר לטוב  דניאל וקנין בעניין זה שעקשנותו והתמדתו הביאה את  האקדמיה לעיר.

 יו"ר ועדת הכספים, חבר בכיר בהנהלה ובעיריה מרדכי דירנפלד גם הוא גאה על האיזון התקציבי.  דירנפלד: "להצלחה אבות רבים.  אבל (למה אבל?) ברור שההישג נעשה  בעזרת כל חברי מועצת העיר".

 בסדר, הבנו.  אשריכם ישראל שזכיתם.

 תקציב מבשר משהו,  אם איזון תקציבי זה דבר  חשוב, אוקיי. הצלחתם. חנקתם את התושבים עד כדי  הבאתם למצב מאוזן.  היכן הפריצה קדימה?  אם אין שאיפה לפריצה,  לא יהיה שום דבר בשנה הבאה.

 במה בית שמש טובה. מדוייק יותר, במה טובים נבחרינו ומנהלינו, בהגדלת ההוצאות.  תראו את סעיף ז' בסעיפים בהם יש  תוספת משמעותית.  שכירות קומה א בננין נעימי. העירייה מחזיקה בשכירות כבר כמה שנים  בשתי קמות. היא משלמת סכום המתקרב ל- 3 מיליון ₪.  עכשיו ההוצאה תגדל  עוד יותר.  יוזמה? הנה המקום בו הייתה צריכה העירייה לגלות יוזמה, לבנות בית עירייה משלה.  אין לעירייה אומץ, אין לעירייה אופק, אין לעירייה חוסן  לחשוב על  הכיוון הזה. הכי קל,  לשכור.

 לסיכום:  כנראה שבסוף השנה הזו שוב נכתוב אותם מילים, שוב נזכיר לכולם שמנהלי העיר חדלי  עשייה המה  ועטורי ברבורים לכבודם ולתפארת שמם בלבד. ובית שמש, מי ישורנה?   

 בתמונה: איזור תעשיה הר טוב