ישנם מעסיקים המחפשים לחסוך בעלויות העסקת העובד ומסכמים עם העובד כי העסקתו תהיה העסקת עובד עצמאי, המגיש קבלות מדי חודש לקבלת שכרו. העובד אמור להתנהל עצמאית מול רשויות המס. בהסדר העסקה כזה חוסך המעסיק את ההוצאות הסוציאליות אותן הוא חב על פי החוק לעובד (כמו חופשה, הבראה, הפרשות פנסיוניות ופיצויים).

יש עובדים המצויים בעמדת חולשה מול מעסיקם ומחוסר ברירה הם מוכנים להסדר זה.

הקביעה לגבי יחסי העבודה נתונה לסמכותו של בית הדין ולפי מבחנים שנקבעו ע"י בית הדין.

המבחנים לקביעת יחסי עובד מעביד הם:

מבחן ההשתלבות - המבחן בודק עד כמה העובד משתלב במערך הארגוני של מקום העבודה, האם עבודת העובד מהווה חלק מהפעילות של העסק, ומאידך המבחן בודק אם העובד אינו בעל עסק משלו הנותן שירותים חיצוניים.

מבחן הפיקוח - מידת חופש הפעולה שניתן לעובד.

מקום העבודה - האם העבודה מבוצעת אצל המעסיק או במקום אחר.

מי מספק את כלי העבודה.

הסכמת הצדדים לאופן ההעסקה.

ביצוע העבודה באופן אישי ומשך ההתקשרות ורציפותה.