מאת: ראובן כהן

הפסוק אומר לנו שהאחים משנאתם את יוסף לא יכלו לומר לו "לך לשלום", מה העניין לומר לך לשלום?

הספר "גורל גדליהו" מבאר כך:

ידוע שאדם שנוסע ממקום למקום אומרים לו "לך בשלום ותחזור לשלום", ואילו לאדם שנפטר אומרים "נוח בשלום על משכבך" ולא לשלום מדוע?

היות שהאות ל' מראה שיש לכאורה המשכיות לדבר, דהיינו אדם שנסע ממקום למקום אומרים לו "סע לשלום" הכוונה שנסיעתך ושאר מעשך יהיו לשלום, ואילו אדם שנפטר ואין לו המשך בעולם הזה ורק מה שלקח ואסף עמו בעולם הזה יהיה לו לעולם הבא אומרים לו נוח בשלום זאת אומרת "זהו, אין לך לאן להתקדם, מה שיש לך שיהיה בשלום."

ונחזור ליוסף ואחיו, האחים שנאו את יוסף (כמובן שזה לא כפי פשוטם של מילים ויש על זה פרושים נפלאים), ולא יכלו לאחל לו "לך לשלום", אלא רצו לומר לו "לך בשלום" אבל לא אומרים דבר כזה לאדם חי, לכן התורה כותבת את המילה שלום ללא האות ו' שהאחים לא ברכו אותו "לך לשלום" כי היו שלמים עם עצמם לגבי יוסף.

 

שבת שלום ומבורך