מאת: ראובן כהן

שואלים המפרשים, אם יעקב ביקש בגד ברור שביקש בכדי ללבוש ואם לחם ברור שלאכול אז מדוע כפל "לחם לאכול" "ובגד ללבוש"?

אומרים המפרשים יסוד גדול בתפילה, כשאדם מתפלל צריך שתפילתו תהיה ברורה ולא שיסתמך על הקב"ה, היות ושכשאדם מבקש בקשה בלי פרוט מתחיל היום בשמים למה ביקש זאת? מגיע לו? מה המטרה? וכו' אבל כשאדם מבקש בברור אזי פחות מדקדקים עמו, כמו אותו אדם שהלך במדבר והתעייף וביקש "אנא ה' שלח לי חמר" והנה עבר שם שר נכבד רכוב על חמור כשלצדו הולך עייר קטן אמר השר לאותו אדם "תרים עליך את החמור בבקשה עד לעיר היות וקשה לו ללכת" אם היה מבקש אותו אדם חמור לרכב עליו יתכן והיה נענה אחרת.

שבת שלום ומבורך