במקרה כזה חובה על המעסיק להסביר לעובד שאין אופציה כזו לא להצטרף לקרן פנסיה.מעסיק שאינו מפקיד את הכספים לקרן הפנסיה עובר למעשה על החוק והוא עלול למצוא עצמו משלם סכומי עתק כפיצוי לעובד,וכן להיחקר בחקירה פלילית במשרד הכלכלה.הטענה שיטען המעסיק כי העובד לא רצה להצטרף לקרן הפנסיה לא תשכנע את רשויות החוק. צירוף העובד הינה באחריותו הבלעדית של המעסיק ועל פי הנחיות המפקח על הביטוח ניתן לצר את העובד גם ללא חתימתו.

מה הסכנות הצפויות למעסיק עקב אי העברת התשלומים:

לפנסיה יש שלושה מרכיבים.

המרכיב הראשון - מרכיב החיסכון, העובד יכול לדרוש את כל התשלומים שלא הופרשו כחוק וכן לדרוש את הריבית שיכול היה לצבור על אותם סכומים.

המרכיב השני - פנסיית נכות/אובדן כושר עבודה. מעסיק שלא הפריש לפנסיה עשוי למצוא עצמו משלם קצבה חודשית לעובד שאיבד את כושר העבודה.

המרכיב השלישי - תשלום במקרה שהעובד נפטר,במקרה כזה המעסיק עשוי למצוא עצמו משלם לשאריו של העובד את קצבת השארים המגיעה להם לו העובד היה מבוטח.

המסקנה המתבקשת: חובה על המעסיק לפתוח קרן פנסיה על שם העובד אחרת הוא לוקח על עצמו סיכון של תשלומים העשויים למוטט אותו ואת העסק המנוהל על ידו.