מאת:  ראובן כהן

שואלים המפרשים: למה עשה כך הקב"ה רבקה לשרה,  וכי לא יכול היה להמתין שתעבור את ההיריון והלידה בשלום וללא צער (שהרי הייתה צדקת ולא הייתה אמורה לסבול צער ההיריון והלידה), ואחרי הלידה שהיו מתחילים לריב לאן ללכת והיא הייתה מובילה אותם כל אחד למקומו?

עונים המפרשים: אכן ודאי שרבקה ראויה הייתה לא להיכלל בקללת חוה ולעבור את ההיריון והלידה ללא צער כלל,  אבל הסכימה רבקה לסבול ולו רק כדי ללמד אותנו הדורות הבאים אחריה שלאימא ש השפעה ישירה על העובר בזמן ההיריון,  להיכן שהיא הולכת הילד הולך אתה ואת המקומות הללו הוא עתיד להכיר,  אם הולכת למקומות טובים שמשפיעים טוב וטוהר הילד יצא טוב וישפיע טוב,  אבל אם חלילה האמא הולכת ומבלה במקומות מפוקפקים זה משפיע לרעה על הילד.

לומדים מרבקה אמנו של אמא יש מרכיב חשוב במהלך ההיריון כולו ועליה להשתדל להשפיע על העובר רק דברים טובים ולא לכעוס וכד' שיכולים להשפיע לרעה

 

שבת שלום ומבורך