לא פעם אני נדרש לשאלה זו הן מהעובדים והן מהמעסיקים שלא תמיד מודעים לחוקת העבודה.

עובדים זכאים להעדר מהעבודה בימי החג ולקבל תשלום. חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי דינו של יום חג כדין יום המנוחה השבועי.

על כלל העובדים חלות הוראות צו הרחבה המבחינה בין עובדים המקבלים את משכורתם על בסיס חודשי לבין עובדים שבסיס שכרם הוא יומי או שעתי.

עובד שבסיס שכרו הוא יומי יהיה זכאי לתשלום בגין יום החג בתנאי שצבר וותק של 3 חודשי עבודה לפחות ולא נעדר מעבודתו יום לפני החג ויום אחרי. ימי חג החלים בשבת אינם מזכים בתשלום. (הרציונל העומד מאחורי תשלום ימי החג הוא שהעובד יזכה ביום מנוחה מבלי ששכרו יפגע מכך).

לעניין היעדרות העובד בסמוך ליום החג נפסק ע"י בית הדין לעבודה כי בעבודה בה משובץ העובד ע"י המעסיק, היעדרות של העובד מהעבודה יום לפני או אחרי החג בגלל אי שיבוץ תיחשב כהיעדרות בהסכמה אשר מזכה את העובד בתשלום שכרו ליום החג. גם אם העובד נטל יום חופש בהסכמת מעסיקו תחשב היעדרות זו בהסכמה המזכה בתשלום יום החג.

בהתאם לחוק חופשה שנתית לא יכללו במסגרת ימי החופשה החלים בימי החג.