גם בשבתי כמגשר בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, הגיעו לגישור לא פעם בני משפחה של מטופל סיעודי מול נציגי קו לעובד, או עורכי דין פרטיים אשר ייצגו את המטפלים הסיעודיים.

לאחרונה נוצרה קבוצה חדשה של מעסיקים, קבוצה המורכבת מקשישים סיעודיים ובני משפחותיהם, הנאלצים לשכור את שרותיהם של מטפלים סיעודיים, בדרך כלל הם עובדים זרים הגרים בבית המטופ,ל ולעובדים אלו יש זכויות והמשפחה המעסיקה צריכה לדעת מה הם חובותיה כלפי העובד הסיעודי.

בית הדין עומד על התפתחות הפסיקה בעניין הענקת זכויות למטפלים סיעודיים הגרים בבית המטופל, הפסיקה כיום קובעת כי אין להחיל את חוק שעות עבודה ומנוחה ככתבו על המטפל הסיעודי, אולם זכות יסוד היא הזכות למנוחה שבועית לה זכאי המטפל.

ההסדר הראוי ביחס למימוש הזכות למנוחה שבועית קובע שאורכה של מנוחה שבועית למטפל סיעודי יהיה באורך של – 25 שעות רצופות.

על המעסיק, או מי מבני משפחתו, צריכים להבהיר מראש לעובד המתגורר בביתם כי הוא זכאי לחופשה שבועית של -25 שעות רצופות. אני בדרך כלל ממליץ לעלות הסכם זה על הכתב, ורצוי שיהיה כתוב גם בשפה שהעובד מבין. את החופשה יכול העובד לעשות הן בבית המטופל והן בכל מקום שיחפוץ מחוץ לבית. על המשפחה לדאוג למטפל מחליף לשעות החופשה.

במידה והמטפל נשאר בבית המטופל והוא נתבקש לעבוד בשעות חופשתו יש לשלם לו את השעות האלו בגובה של -150%.

העובד הסיעודי הגר בבית המטופל נחשב לעובד במשרה מלאה ומהיקף משרתו נגזרים כל יתר זכויותיו.