רוקי יגדל לגודל בינוני.

הוא יימסר עם סל אימוץ של העמותה.

סמסו לאביטל 0547230891 ורשמו: ע