בגלל אי מתן תלושים זכה העובד בסך של עשרת אלפים שקלים. בגלל אי מתן הודעה על תנאי עבודה, זכה העובד לסך של שבעת אלפים וחמש מאות שקלים. בגלל רכיבים נוספים של זכויות סוציאליות שלא שולמו זכה העובד לסך כולל של מעל לשמונים אלף ₪.

ישנם לא מעט מקומות עבודה בהם תנאי השכר לא מוסדרים וחוקי העבודה הם בסך הכל המלצה. המעסיק פועל כרצונו ובהתאם משלם לעובדיו את שכרם מבלי להתחשב בחוקת העבודה. המקרה שלפנינו עוסק בספר צעיר שעבד כ- עשרים חודשים במספרה ומאחר ופרצה מחלוקת בין העובד למעסיקו הופסקה עבודתו של הצעיר. מבדיקת עינינו של הצעיר וזכויותיו התברר שמעסיקו פעל בניגוד לחוקת העבודה. בדיון שהתקיים בבית הדין לעבודה רוב תביעותיו של העובד נתקבלו.

בכתבה זו ברצוני להדגיש את חשיבות מתן התלוש שכר לעובד, ואת החשיבות לכך שהתלוש אכן צריך לשקף את שכרו ואת תשלומי הזכויות הסוציאליות של העובד.

מאחר והעובד לא קיבל תלושי שכר, וכשהגיעו הצדדים לדיון הביא הנתבע תלושים שאמורים היו לשקף את התשלומים לעובד התברר כי: לא שולמו הוצאות נסיעה, לא שולמו ימי חופשה והבראה, לא נפתחה קופת פנסיה לעובד וכן לא הופרשו כספים לגמל ולפיצויים, שכרו של העובד שולם על בסיס אחוזים ממספר הלקוחות שטופלו על ידו היה נמוך משכר המינימום כך שכל הרכיבים הנ"ל לא הופיעו בתלוש השכר.

הויכוח שפרץ בין המעסיק לעובד הביא להפסקה מיידית של עבודת הצעיר במספרה. הפסקה זו הינה עוד הפרה חמורה בזכויותיו של העובד, כמו שימוע לפני פיטורים, ואי מתן הודעה מוקדמת.

סיכומו של דבר. העובד הצעיר למד שאסור לו לוותר על זכויותיו יעוץ טוב הביא לכך שהעובד זכה בכל הכספים המגיעים לו כחוק. מאידך המעסיק גם כן למד שאין הוא יכול לשלם לעובדיו ולהתנהל מולם כרצונו. ישנם חוקים שבמידה ואתה עובר עליהם אתה תשלם על כך בבוא הזמן. יעוץ מקצועי וטוב היה מונע מהמעסיק חלק מהתשלומים שנבעו מאי קיום החוק.